English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Osiedle Akademickie

14 grudzień 2023 Aktualności 454

Dwa lata temu, na pierwszym kampusie powstała plenerowa siłownia, która była początkiem wspólnych działań Politechniki Opolskiej (PO) i Vysoka Skola Banska Technicka Univerzita Ostrava (VSB-TU) w ramach projektu, którego celem było m.in. nawiązanie, promowanie współpracy i zwiększenie poziomu integracji pomiędzy studentami i pracownikami obu uczelni przez wspólną aktywność fizyczną i promowanie zdrowego stylu życia po obu stronach granicy.

18 wrzesień 2023 Aktualności 2215

Zakwaterowanie w domach studenta odbywać się będzie w dniach: 28-29 września (czwartek-piątek) w godzinach 9.00-17.00, 30 września (sobota) w godzinach 10.00-14.00, 2-4 października (poniedziałek-środa) w godzinach 8.00-14.00. Inne terminy lub godziny zakwaterowania należy uzgodnić z kierownikiem domu studenta. Telefony i adresy mailowe do poszczególnych pracowników dostępne w zakładce KONTAKT

12 lipiec 2023 Aktualności 2835

Studenci przyjęci na I rok studiów, którzy chcą zamieszkać w akademikach składają wniosek o przyznanie miejsca w domach studenta na rok akademicki 2023/2024 osobiście do biura w DS. Pryzma pokój 37 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy a.bodzioch@po.edu.pl , w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 r. Wypełniony wniosek należy podpisać własnoręcznie i przesłać w formie PDF, JPG itp.