English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Osiedle Akademickie

11 styczeń 2022 Aktualności 338

Informujemy, że wkrótce otwarty zostanie akademik Pryzma, który przeszedł kompleksową przebudowę. Studenci, którzy chcą zamieszkać w Pryzmie proszeni są o przesyłanie zgłoszeń na maila do Kierownika Pani Klaudii Ulasz – k.ulasz@po.edu.pl W treści proszę podać imię, nazwisko, numer albumu oraz informację w jakim pokoju chcą Państwo zamieszkać.

30 listopad 2021 Aktualności 148

W związku z niepokojącą sytuacją związaną z kolejną falą trwającej epidemii z dniem 1 grudnia 2021 r. do odwołania wprowadza się zakaz odwiedzin gości w Domach Studenta Politechniki Opolskiej. Pełna treść Komunikatu nr 18/2021 Rektora PO w załączeniu (komunikat). Przypominamy także o obowiązku zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa w pomieszczeniach ogólnodostępnych, w których przebywa więcej niż jedna osoba.

4 październik 2021 Aktualności 283

ZAPRASZAMY NA UROCZYSTE OTWARCIE PLENEROWEJ SIŁOWNI NA TERENIE PIERWSZEGO KAMPUSU POLITECHNIKI OPOLSKIEJ. Wybudowana siłownia jest jednym z pierwszych działań w ramach projektu pn.: „AKTYWNI RAZEM! Polsko-czeska współpraca w zakresie promowania zdrowego stylu życia”, który realizowany jest w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad, Program INTERREG V – A Republika Czeska – Polska, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

30 wrzesień 2021 Aktualności 538

Komunikat nr 12/2021 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 27 września 2021 r. w sprawie wytycznych dotyczących zasad zakwaterowania studentów, doktorantów Politechniki Opolskiej i innych osób w Domach Studenta Politechniki Opolskiej w roku akademickim 2021/2022 Załącznik do Komunikatu nr 12/2021

27 wrzesień 2021 Aktualności 373

Informujemy, że opracowane zostały postępowania na wypadek zachorowania na COVID-19 oraz zarażenia wirusem SARS-CoV-2 u mieszkańca domu studenta Politechniki Opolskiej ( Komunikat nr 1 /2021 Kierownika Osiedla Akademickiego z dnia 27.09.2021 r.. ; Statement No1/2021 of the University Housing Estate Manager 27/09/20201 ). W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo prosimy o stosowanie się do zaleceń z komunikatu.