English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Osiedle Akademickie

18 marzec 2021 Aktualności 131

W związku z niepokojącą sytuacją związaną z kolejną falą trwającej epidemii prosimy wszystkich mieszkańców domów studenckich o zapoznanie się z treścią Komunikatu Kierownika Osiedla Akademickiego ( komunikat) i stosowania się do wytycznych w nim zawartych. WAŻNE! Mieszkaniec Domu Studenta, który podejrzewa u siebie zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub zachorowanie na chorobę wywołaną SARS-CoV-2 (COVID19) lub u którego wykryto SARS-CoV-2 (dodatni wynik testu) zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Kierownika Domu Studenta. Mieszkaniec obcokrajowiec w sytuacjach wymienionych powyżej powiadamia Kierownika Działu Współpracy Międzynarodowej (DWM).

30 grudzień 2020 Aktualności 224

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich prosimy o ograniczenie kontaktu bezpośredniego z pracownikami Osiedla Akademickiego. Wszelkie sprawy prosimy kierować na maila. W przypadku konieczności kontaktu osobistego najlepiej umówić wizytę w biurze. Przypominamy także o obowiązku zakrywania ust i nosa na ternie akademików oraz w pomieszczeniach, w których przebywa więcej niż jedna osoba.

2 listopad 2020 Aktualności 209

Informujemy, że opracowane zostały postępowania na wypadek zachorowania na COVID-19 oraz zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u mieszkańca domu studenta Politechniki Opolskiej ( Komunikat nr 1 /2020 Kierownika Osiedla Akademickiego z dnia 30.10.2020 r .; Statement No1/2020 of the University Housing Estate Manager 30/10/2020 ). W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo prosimy o stosowanie się do zaleceń z komunikatu.

9 październik 2020 Aktualności 187

W związku z komunikatem Rektora PO z dnia 09.10.2020 r. dotyczącym prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie zdalnej do dnia 31.10.2020 r., z możliwością wydłużenia tego okresu informujemy, że mieszkańcy domów studenta, którzy chcą na ten czas wykwaterować się z akademika muszą dopełnić następujące formalności w administracji domu studenta: