English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Osiedle Akademickie

Jeśli chcesz się wykwaterować to pamiętaj, by powiadomić o tym fakcie kierownika Domu Studenta składając pisemne wypowiedzenie w biurze administracji lub mailowo na 14 dni przed planowanym opuszczeniem akademika. Brak takiego powiadomienia skutkuje automatycznym naliczeniem należności do 14 dni, natomiast w miesiącu czerwcu do końca sesji egzaminacyjnej semestru letniego danego roku akademickiego.