English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Osiedle Akademickie

Kierownik: mgr Anna Bodzioch
e-mail: a.bodzioch@po.edu.pl
ul. Mikołajczyka 14, 45-271 Opole, tel. 77 449 8819
portiernia: tel. 77 449 8532


  • obiekt remontowany - planowane zakończenie połowa grudnia 2021 r.