English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Osiedle Akademickie

18 wrzesień 2023 Aktualności 1646

Zakwaterowanie w domach studenta odbywać się będzie w dniach: 28-29 września (czwartek-piątek) w godzinach 9.00-17.00, 30 września (sobota) w godzinach 10.00-14.00, 2-4 października (poniedziałek-środa) w godzinach 8.00-14.00. Inne terminy lub godziny zakwaterowania należy uzgodnić z kierownikiem domu studenta. Telefony i adresy mailowe do poszczególnych pracowników dostępne w zakładce KONTAKT

12 lipiec 2023 Aktualności 2282

Studenci przyjęci na I rok studiów, którzy chcą zamieszkać w akademikach składają wniosek o przyznanie miejsca w domach studenta na rok akademicki 2023/2024 osobiście do biura w DS. Pryzma pokój 37 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy a.bodzioch@po.edu.pl , w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 r. Wypełniony wniosek należy podpisać własnoręcznie i przesłać w formie PDF, JPG itp.

13 czerwiec 2023 Aktualności 993

Studenci powyżej I roku studiów, którzy nie mają przyznanego miejsca, a chcą zamieszkać w domu studenta w roku akademickim 2023/2024 składają wniosek do Komisji Kwaterunkowej na adres a.pustula-obloza@po.edu.pl , w terminie do dnia 15.06. 2023 r. Informacja w sprawie przyznanych miejsc ogłoszona zostanie do dnia 30.06.2023 r.