English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Osiedle Akademickie

Studenci pierwszego roku studiów (pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich) składają wniosek w formie papierowej lub  elektronicznej do kierownika Osiedla Akademickiego w terminie do ostatniego dnia roboczego miesiąca sierpnia. Lista studentów publikowana jest na stronie internetowej Osiedla Akademickiego do dnia 16 września.

Studenci, którzy studiują co najmniej na drugim roku studiów pierwszego  lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich składają wniosek wraz z oświadczeniem o dochodzie rodziny i informacją w sprawie udostępnienia i przetwarzania danych osobowych do kierownika domu studenta w terminie do dnia 15 czerwca. Lista studentów publikowana jest na stronie internetowej Osiedla Akademickiego do dnia 30 czerwca. 

UWAGA : Wszystkie druki są do pobrania w zakładce DRUKI.

Zakwaterowanie w domu studenta Uczelni przyznawane jest na okres studiów.

Prawo do kontynuacji zakwaterowania w domu studenta w kolejnym roku akademickim zachowuje student, który był zakwaterowany w domu studenta na podstawie rozstrzygnięcia komisji kwaterunkowej i systematycznie oraz w terminie dokonywał należnych opłat.  

Po dniu 16 września na niewykorzystane miejsca w domu studenta odbywa się dodatkowy nabór studentów chętnych do zakwaterowania. Informacja o dodatkowym naborze zamieszczana jest na stronie internetowej Osiedla Akademickiego.

Pełne informacje zawarte są w Regulaminie zakwaterowania w domach studenta Uczelni.