English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Osiedle Akademickie

Studenci przyjęci na I rok studiów, którzy chcą zamieszkać w akademikach składają wniosek elektronicznie w systemie USOSweb.

Wniosek aktywny będzie w terminie od 01-14 sierpnia br. Wniosek przesłany zostanie drogą elektroniczną. PROSZĘ NIE DRUKOWAĆ I NIE PRZYNOSIĆ WNIOSKU DO ADMINISTRACJI OSIEDLA AKADEMICKEGO.

UWAGA ! Zalogowanie do systemu USOSweb wymaga posiadania numeru indeksu. Szczegóły w tej sprawie przesyłane są na adres mailowy podany we wniosku rekrutacyjnym. 

Informacja w sprawie przyznanych miejsc ogłoszona zostanie do dnia  23 sierpnia br.

PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU POLECAMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINAMI DOSTĘPNYMI W ZAKŁADCE "ŻYCIE W AKADEMIKU" - Regulaminy.

STUDENCI CUDZOZIEMCY PRZYJĘCI NA I ROK STUDIÓW OTRZYMUJĄ MIEJSCE W DOMACH STUDENTA Z PULI PRZEZNACZONEJ DLA DZIAŁU WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ. NIE SKŁADAJĄ WNIOSKU O PRZYZNANIE MIEJSCA.