English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Osiedle Akademickie

  •     Studenci powyżej I roku studiów, którzy nie mają przyznanego miejsca, a chcą zamieszkać w domu studenta w roku akademickim 2024/2025 składają wniosek w systemie USOSweb w terminie od 05-19 czerwca br. Wniosek przesłany zostanie drogą elektorniczną. PROSZĘ NIE DRUKOWAĆ I NIE PRZYNOSIĆ WNIOSKU DO ADMINISTRACJI OSIEDLA AKADEMICKEGO.

Informacja w sprawie przyznanych miejsc ogłoszona zostanie do dnia  15 lipca br.

  •     Studenci przyjęci na I rok studiów, którzy chcą zamieszkać w akademikach składają wniosek w systemie USOSweb w terminie od 01-14 sierpnia br. Wniosek przesłany zostanie drogą elektroniczną. PROSZĘ NIE DRUKOWAĆ I NIE PRZYNOSIĆ WNIOSKU DO ADMINISTRACJI OSIEDLA AKADEMICKEGO. UWAGA ! Zalogowanie do systemu USOSweb wymaga posiadania numeru indeksu. Szczegóły w tej sprawie przesyłane są na adres mailowy podany we wniosku rekrutacyjnym. 

Informacja w sprawie przyznanych miejsc ogłoszona zostanie do dnia  23 sierpnia br.

PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU POLECAMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINAMI DOSTĘPNYMI W ZAKŁADCE "ŻYCIE W AKADEMIKU" - Regulaminy.

STUDENCI CUDZOZIEMCY OTRZYMUJĄ MIEJSCE W DOMACH STUDENTA Z PULI PRZEZNACZONEJ DLA DZIAŁU WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ. NIE SKŁADAJĄ WNIOSKU O PRZYZNANIE MIEJSCA. 

W przypadku niewykorzystanych miejsc po 23 sierpnia br. odbywa się dodatkowy nabór chętnych do zakwaterowania. Informacja o dodatkowym naborze zamieszczona zostanie na stronie internetowej Osiedla Akademickiego.