English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Osiedle Akademickie

Lista studentów, którzy utracili prawo do zakwaterownia w domach studenta PO w roku akademickim 2024/2025 [PDF, 407 KB]

Lista studentów i doktorantów, którzy zachowali prawo do zakwaterownia w domach studenta PO w roku akademickim 2024/2025 [PDF, 487 KB]

W przypadku rezygnacji z miejsca do zakwaterowania proszę o przesłanie informacji na adres: a.bodzioch@po.edu.pl

Studenci, którzy utracili prawo do zakwaterowania mogą składać odwołania do komisji kwaterunkowej.

Odwołania wraz z uzasadnieniem należy dostarczyć do kierowników domów studenta, w terminie do dnia 19 czerwca br.

Informacje w sprawie odwołań podane zostaną na stronie internetowej Osiedla Akademickiego do dnia 15 lipca br.

Studenci, którzy chcą zamieszkać w pokojach jednoosobowych lub zmienić akademik składają podania wraz z uzasadnieniem do komisji kwaterunkowej.

Podania należy dostarczyć do kierowników domów studenta, w terminie do dnia 19 czerwca br.

Informacje w sprawie podań umieszczone zostaną na stronie internetowej Osiedla Akademickiego do dnia 23 sierpnia br.