English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Osiedle Akademickie

Dwa lata temu, na pierwszym kampusie powstała plenerowa siłownia, która była początkiem wspólnych działań Politechniki Opolskiej (PO) i Vysoka Skola Banska Technicka Univerzita Ostrava (VSB-TU) w ramach projektu, którego celem było m.in. nawiązanie, promowanie współpracy i zwiększenie poziomu integracji pomiędzy studentami i pracownikami obu uczelni przez wspólną aktywność fizyczną i promowanie zdrowego stylu życia po obu stronach granicy.

 

Działania miały służyć wspieraniu wspólnych projektów rekreacyjno-edukacyjnych z ukierunkowaniem na wspólną poprawę stosunków społecznych i kulturalnych, nawiązaniu nowych kontaktów polsko-czeskich, ale też wzmocnieniu integracji społeczności akademickiej na poziomie lokalnym, promocję aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia obu społeczności akademickich.

Przypomnijmy sobie jak to wyglądało. Zachęcamy do obejrzenia filmu:

Audiodekrypcja do filmu... 

Siłownia powstała w ramach projektu pn.: „AKTYWNI RAZEM! Polsko-czeska współpraca w promowania zdrowego stylu życia”, który realizowany był w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad, Program INTERREG V – A Republika Czeska – Polska, 4 oś priorytetowa (Współpraca instytucji i społeczności), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany był wspólnie przez PO (partner wiodący) i VSB-TU.