English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Osiedle Akademickie

W roku akademickim 2023/2024, w domach studenta PO będą obowiązywały odpłatnoći zgodnie z zarzadzeniem nr 85/2023 Rektora PO z dnia 21.09.2023 r. :

ZARZĄDZENIE