English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Osiedle Akademickie

Zakwaterowanie w domach studenta odbywać się będzie w dniach:

  •      28-29  września (czwartek-piątek) w godzinach 9.00-17.00,
  •      30 września (sobota) w godzinach 10.00-14.00,
  •      2-4 października (poniedziałek-środa) w godzinach 8.00-14.00.

Inne terminy lub godziny zakwaterowania należy uzgodnić z kierownikiem domu studenta. Telefony i adresy mailowe do poszczególnych pracowników dostępne w zakładce KONTAKT

Warunkiem zakwaterowania jest:

  •      przedłożenie w biurze administracji legitymacji studenckiej lub dokumentu tożsamości,
  •      OBOWIĄZKOWO posiadanie jednego zdjęcia legitymacyjnego do wykonania karty mieszkańca.

Studenci, którzy do dnia 2 października nie zgłoszą się i nie uzgodnią innych warunków zakwaterowania, tracą miejsce przyznane w domu studenta.