English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Osiedle Akademickie

Informujemy, że odpłatność za zamieszkiwanie w domach studenta Politechniki Opolskiej w okresie wakacyjnym w roku akademickim 2021/2022 ulega podwyższeniu. Szczegóły w komunikacie Kierownika Osiedla Akademickiego.

KOMUNIKAT