English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Osiedle Akademickie

Lista studentów, którzy zachowali prawo do zakwaterowania w domach studenta w roku akademickim 2022/2023. W przypadku rezygnacji z miejsca do zakwaterowania proszę o przesłanie informacji na adres: a.pustula-obloza@po.edu.pl.


Lista studentów, którzy utracili prawo do zakwaterowania w domach studenta w roku akademickim 2022/2023.


Studenci, którzy chcą zamieszkać w pokojach samodzielnych przesyłają wniosek z uzasadnieniem do Komisji Kwaterunkowej na adres: a.pustula-obloza@po.edu.pl w terminie do dnia 15.06.2022 r. Informacja w sprawie przyznanych pokoi samodzielnych ogłoszona zostanie do 16.09.2022 r.


Studenci powyżej I roku studiów, którzy nie mają przyznanego miejsca a chcą zamieszkać w domu studenta w roku akademickim 2022/2023 składają wniosek do Komisji Kwaterunkowej na adres mailowy a.pustula-obloza@po.edu.pl w terminie do dnia 15.06. 2022 r. Informacja w sprawie przyznanych miejsc ogłoszona zostanie 30.06.2022 r.


Protokół z posiedzenia komisji kwaterunkowej przyznającej miejsca w domach studenta Politechniki Opolskiej na rok akademicki 2022/2023.