English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Osiedle Akademickie

Studenci powyżej I roku studiów, którzy nie mają przyznanego miejsca, a chcą zamieszkać w domu studenta w roku akademickim 2023/2024 składają wniosek do Komisji Kwaterunkowej na adres a.pustula-obloza@po.edu.pl, w terminie do dnia 15.06. 2023 r. Informacja w sprawie przyznanych miejsc ogłoszona zostanie do dnia  30.06.2023 r.

Informacje w sprawie naboru do akademików dla osób rekrutujących się na studia w Politechnice Opolskiej opublikowane zostaną w pierwszym tygodniu lipca br.