English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Osiedle Akademickie

Zakwaterowanie w domach studenta odbywać się będzie w dniach 29-30  września w godzinach 9.00-17.00 oraz

3-5 października, w godzinach 8.00-14.00

Inne terminy lub godziny zakwaterowania należy uzgodnić mailowo  z kierownikiem domu studenta.

Warunkiem zakwaterowania jest:

  •       wypełnienie formularza osobowego i akceptacja dokumentów kwaterunkowych online. Formularz dostępny jest na stronie https://ankieter.po.edu.pl ogowanie odbywa się po podaniu takich samych danych jak do USOSweb.   
  •       przedłożenie w biurze administracji legitymacji studenckiej lub dokumentu tożsamości,
  •       OBOWIĄZKOWO posiadanie jednego zdjęcia legitymacyjnego do wykonania karty mieszkańca.

UWAGA ! Osoby mieszkające przek okres wakacji zobowiązane są także do wypełnienia formlularza osobowego i akceptacji dokumentów w aplikacji ankieter.

Studenci powyżej I roku, którzy mieszkali w akademiku i mają wpłąconą kaucję muszą dopłacić kwotę zgodnie z nowym cennikiem opłat dostępnym w zakładce ODPŁATNOŚCI

Zgodnie z Regulaminem zakwaterowania w domach Uczelni studenci, którzy do dnia 5 października nie zgłoszą się i nie uzgodnią innych warunków zakwaterowania, tracą miejsce przyznane w domu studenta.

Przed zakwaterowaniem student zobowiązany jest do wpłaty kaucji  ( Regulamin Domu Studenta Politechniki Opolskiej, rozdział IV  punkt 1) w wysokości jednomiesięcznej opłaty za zajmowane miejsce na poniższy numer konta :

Bank PKO SA Oddział w Opolu

65 1240 3103 1111 0010 4109 4447

Tytuł przelewu : imię, nazwisko, nazwa akademika