English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Osiedle Akademickie

ZAPRASZAMY NA UROCZYSTE OTWARCIE PLENEROWEJ SIŁOWNI NA TERENIE PIERWSZEGO KAMPUSU POLITECHNIKI OPOLSKIEJ.

Wybudowana siłownia jest jednym z pierwszych działań w ramach projektu pn.: „AKTYWNI RAZEM! Polsko-czeska współpraca w zakresie  promowania zdrowego stylu życia”, który realizowany jest w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad, Program INTERREG V – A Republika Czeska – Polska, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Audiodekrypcją do filmu...

Kolejne wydarzenia związane z realizacją projektu, którego celem jest nawiązanie, promowanie współpracy i zwiększenie poziomu integracji pomiędzy studentami i pracownikami Politechniki Opolskieja Vysokiej Skoły Banskiej-Technicka Univerzita Ostrava przez wspólną aktywność fizyczną i promowanie zdrowego stylu życia, będą odbywały się do 31.03.2021r.

Już 08.10.2021r. o godz. 10.00 na terenie nowo wybudowanej siłowni odbędzie się wspólny event integracyjny mający na celu pogłębienie stosunków międzysąsiedzkich społeczności akademickich Uczelni, podczas którego zaplanowano uroczyste otwarcie siłowni oraz szereg atrakcji promujących zdrowy i aktywny tryb życia.

Z kolei 14.10.2021r. planowana jest wizyta studyjna przedstawicieli  Politechniki Opolskiej w Ostravie, podczas której przewidziane jest zwiedzanie Kampus VSB-TUO, który oferuje szeroką gamę obiektów sportowych dla studentów, pracowników, ale także dla ogółu społeczeństwa, zapoznanie się z panującymi w Czechach zwyczajami oraz miejscami po czeskiej stronie pogranicza, gdzie można aktywnie spędzić czas.

Zapraszamy studentów i pracowników Politechniki Opolskiej do udziału w wymienionych wydarzeniach.

Zgłoszenia przyjmuje Koordynator merytoryczny projektu – Anna Bodzioch, pod numerem telefonu 77 449 8819.

Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z Zasadami rekrutacji i uczestnictwa w wydarzeniach realizowanych w ramach projektu pn.: „AKTYWNI RAZEM ! Polsko-czeska współpraca w zakresie promowania zdrowego stylu życia” oraz harmonogramami imprez w dniu 8 października i 14 października 2021 r.