English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Osiedle Akademickie

Zakwaterowanie w domach studenta odbywać się będzie w dniach 27-30  września oraz

1 października, w godzinach 800 - 1400.  

Inne terminy lub godziny zakwaterowania należy uzgodnić mailowo  z kierownikiem domu studenta.

Warunkiem zakwaterowania jest:

  •       wypełnienie formularza osobowego i akceptacja dokumentów kwaterunkowych online INSTRUKCJA,
  •       przedłożenie w biurze administracji legitymacji studenckiej lub dokumentu tożsamości,
  •       OBOWIĄZKOWO posiadanie jednego zdjęcia legitymacyjnego do wykonania karty mieszkańca.

Proszę pamiętać o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa : założenie maseczki ochronnej przed wejściem do budynku, dezynfekcja rąk, zachowanie zalecanego dystansu, własny długopis !

Zgodnie z Regulaminem zakwaterowania w domach Uczelni studenci, którzy do dnia 1 października nie zgłoszą się i nie uzgodnią innych warunków zakwaterowania, tracą miejsce przyznane w domu studenta.

Przed zakwaterowaniem student zobowiązany jest do wpłaty kaucji  ( Regulamin Domu Studenta Politechniki Opolskiej, rozdział IV  punkt 1) w wysokości jednomiesięcznej opłaty za zajmowane miejsce na poniższy numer konta :

Bank PKO SA Oddział w Opolu

65 1240 3103 1111 0010 4109 4447

Tytuł przelewu : imię, nazwisko, nazwa akademika , numer legitymacji studenckiej

POTWIERDZENIE WPŁATY KAUCJI NALEŻY OKAZAĆ PODCZAS ZAKWATEROWANIA.